Technik pojazdów samochodowych – mechanik

Technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

  • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
  • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
  • przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych;
  Pozostałe klasy pierwsze technikum: