Ślusarz spawacz

Ślusarz:

  • naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw;
  • sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części;
  • przeprowadza próby po naprawach.

Spawacz. To uprawnienia dodatkowe, oferowane poza obowiązkowym kształceniem. Szkoła daje możliwość ukończenia kursu spawania w co najmniej jednej metodzie spawalniczej (TIG/MAG); odpłatność tylko za egzamin.

Spawacz jest to osoba, która łączy elementy wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając elektrycznego źródła ciepła.

Do głównych obowiązków pracownika tego należy:

  • zapoznanie się z elementami konstrukcji i materiałem,
  • przygotowanie powierzchni do spawania,
  • spawanie metalowych konstrukcji i plastikowych komponentów,
  • sprawdzenie jakości wykonanej spoiny.

Pozostałe klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia:

Powrót